POLYGRAFIA SR                STAVEBNÍCTVO SR                POTRAVINÁRSTVO SR
 
Cena publikácie:           7,- € + DPH                            7,- € + DPH                            7,- € + DPH                                 
 
Cena inzercie:             informácie                              informácie                               informácie                                


prezentácia

I B A N   k a l k u l a č k y :

Národná Banka Slovenska       VÚB (0200)       Sl. sporiteľňa (0900)       Tatra Banka 1100) - hromadný prevod účtov

ČSOB (7500)       OTP banka (5200)       Prima banka (5600)       Sberbank (3100)       UniCredit Bank (1111)

Upozornenie NBS: Výpočet má len informatívny charakter. Číslo vášho účtu vo formáte IBAN
a spôsob jeho použitia v platobnom styku je povinná vám oznámiť banka, ktorá vám vedie účet.