P O L Y G R A F I A   S L O V E N S K A   2 0 2 1    -   26. vydanie          
ISMC
Dnes je piatok 26.02.2021
ISMC

Vyžiadajte si
kompletný zápis
Vašej firmy
na korektúru.


Ďalšie publikácie:

facebook: ISMC Slovakia, s.r.o.

Vážení obchodní partneri,

v súvislosti s uzávierkou 26. vydania publikácie

POLYGRAFIA SLOVENSKA 2021,

Vám predkladáme na doplnenie údaje o Vašej firme (príloha emailu),
ktoré bezplatne uvedieme na našom informačnom portále www.ismc.sk.

Vašu firmu môžete v publikácii zvýrazniť napríklad zvýhodnenou prezentáciou:

- zvýraznenie zápisu .........................................

- ČB logo ...........................................................

- farebné logo ...................................................

  33,- EUR

  33,- EUR

100,- EUR.

Publikácia bude distribuovaná na výstavách SR a ČR, poštách SR
a tiež priamo zasielaná vybraným firmám.

Vaše doplnené údaje prosíme zaslať do 23. 9. 2020 na náš e-mail,
resp. poštovú adresu. Ceny sú uvedené bez DPH.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

ISMC Slovakia, s.r.o.
Ľ. Fullu 3, 841 05 Bratislava
Tel.: 02/65 42 37 83, 65 42 21 86
e-mail: ismc@ismc.sk, www.ismc.sk
IČO: 43971202, IČ DPH: SK2022546856
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Táto ponuka je zasielaná výhradne na e-mailové adresy z databázy ISMC, resp. kontaktov získaných
na výstavách zástupcami firmy ISMC. Ponuka je časovo obmezená výhradne k 26. vydaniu publikácie.

ZDRAVIE A DLHOVEKOSŤ


Vertera Gél
39,50 € / 500 gVápnik, horčík. draslík...

Coral Mine
18,26 € / 3 x 10 sáčkov


I B A N   k a l k u l a č k a :
Národná Banka Slovenska
Upozornenie: Výpočet má len informatívny charakter. Číslo vášho účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je povinná vám oznámiť banka, ktorá vám vedie účet.

Copyright © 2014 by PE&S
Použité obchodné značky, názvy produktov a vybrané grafické podklady sú vlastníctvom PE&S.
Na obsah, texty a grafické stvárnenie www stránok sa vzťahujú vlastnícke práva PE&S v zmysle autorského a obchodného práva.
Akékoľvek preberanie a využívanie výššie uvedeného vlastnictva je možné len s písomným súhlasom PE&S.