P O L Y G R A F I A   S L O V E N S K A   2 0 2 1    -   26. vydanie          
ISMC
Dnes je pondelok 06.07.2020
ISMC

Vyžiadajte si
kompletný zápis
Vašej firmy
na korektúru.


Ďalšie publikácie:

facebook: ISMC Slovakia, s.r.o.

CHARAKTERISTIKA PUBLIKÁCIE - POLYGRAFIA SLOVENSKA 2021

- celoslovenský odborný zdroj informácií o firmách podnikajúcich v oblasti polygrafie

- kontaktné údaje, mená riadiacich pracovníkov, predmet podnikania

- členenie do kapitol jednotlivých špecifikácií činností polygrafie

- abecedný prehľad firiem

- farebné prezentácie firiem oddeľujúce jednotlivé kapitoly

- 26. vydanie publikácie

- distribúcia na významných odborných výstavách

- dostupnosť publikácie na slovenských poštách

- prostredníctvom direct mailingu zasielanie do významných firiem Slovenska

- klienti publikácie sú automaticky prezentovaní na našom informačnom portáli

- obálka, obsah a ukážkové strany publikácie – viď MenuZDRAVIE A DLHOVEKOSŤ


Vertera Gél
39,50 € / 500 gVápnik, horčík. draslík...

Coral Mine
18,26 € / 3 x 10 sáčkov


I B A N   k a l k u l a č k a :
Národná Banka Slovenska
Upozornenie: Výpočet má len informatívny charakter. Číslo vášho účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je povinná vám oznámiť banka, ktorá vám vedie účet.

Copyright © 2014 by PE&S
Použité obchodné značky, názvy produktov a vybrané grafické podklady sú vlastníctvom PE&S.
Na obsah, texty a grafické stvárnenie www stránok sa vzťahujú vlastnícke práva PE&S v zmysle autorského a obchodného práva.
Akékoľvek preberanie a využívanie výššie uvedeného vlastnictva je možné len s písomným súhlasom PE&S.