P O T R A V I N Á R S T V O   A   G A S T R O N Ó M I A   S R   2 0 2 0   -   21. vydanie          
ISMC
Dnes je sobota 23.03.2019
ISMC

Vyžiadajte si
kompletný zápis
Vašej firmy
na korektúru.


Ďalšie publikácie:

facebook: ISMC Slovakia, s.r.o.

Bonusy - POTRAVINÁRSTVO A GASTRONÓMIA SR 2020

Minerálna voda v prášku - Coral Mine

Zadarmo - v cene Vašej platenej prezentácie:

- 1 balenie Coral Mine ........
     (1x10 sáčkov - 6,96 EUR)

- 3 balenia Coral Mine ........
     (3x10 sáčkov - 18,26 EUR)

- 10 balení Coral Mine ........
     (10x10 sáčkov - 60,87 EUR)

v cene prezentácie od ......
 

v cene prezentácie od ......
 

v cene prezentácie od ......
 

  50,- EUR
     + DPH,

150,- EUR
     + DPH,

500,- EUR
     + DPH.

Váš záujem o bonus a prezentáciu uveďte v objednávkovom formulári.


             Bonusy

Coral Mine je prírodný produkt z hĺbokovodných koralov. Obsahuje komplex
minerálnych solí, ktorý reguluje minerálnu rovnováhu. Najviac je zastúpený
vápnik. Minerálne látky rozpustené vo vode sa lepšie vstrebávajú.

I B A N   k a l k u l a č k y :
Národná Banka Slovenska
VUB (0200)
Sl. sporiteľňa (0900)
Tatra Banka (1100)
- hromadný prevod -
UniCredit Bank (1111)
Sberbank (3100)
OTP banka (5200)
Prima banka (5600)
ČSOB (7500)

Upozornenie: Výpočet má len informatívny charakter. Číslo vášho účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je povinná vám oznámiť banka, ktorá vám vedie účet.

Copyright © 2014 by PE&S
Použité obchodné značky, názvy produktov a vybrané grafické podklady sú vlastníctvom PE&S.
Na obsah, texty a grafické stvárnenie www stránok sa vzťahujú vlastnícke práva PE&S v zmysle autorského a obchodného práva.
Akékoľvek preberanie a využívanie výššie uvedeného vlastnictva je možné len s písomným súhlasom PE&S.