S T A V E B N Í C T V O   S L O V E N S K A   2 0 1 9   -   24. vydanie          
ISMC
Dnes je sobota 16.02.2019
ISMC

Vyžiadajte si
kompletný zápis
Vašej firmy
na korektúru.


Ďalšie publikácie:

facebook: ISMC Slovakia, s.r.o.

Zľavy a zľavové kupóny - STAVEBNÍCTVO SLOVENSKA 2019

Zľavy

V novom vydaní publikácie Stavebníctvo Slovenska 2019, Vám ponúkame

možnosť zverejnit zľavy, ktoré chcete poskytnúť Vašim zákazníkom (ukážka).

Text zľavy bude uvedený v abecednej časti publikácie bezplatne v cene zápisu Vašej firmy.

Publikácia bude dostupná na poštách, výstavách a priamo zasielaná firmám.


Zľavové kupóny

Okrem zľavy uvedenej v textovej časti publikácie môžete prezentovať Vašu firmu

a poskytnúť zľavy aj na plnofarebných zľavových kupónoch (ukážka).

Rozmery kupónov: šírka x výška / 66 x 49 mm.

Cena prezentácie firmy na obojstrannom kupóne je 33,- EUR + DPH.


Objednávka

Text poskytnutej zľavy, zápis Vašej firmy do publikácie, zľavové kupóny

a ďalšie formy prezentácie si môžete objednať v objednávkovom formulári.


I B A N   k a l k u l a č k y :
Národná Banka Slovenska
VUB (0200)
Sl. sporiteľňa (0900)
Tatra Banka (1100)
- hromadný prevod -
UniCredit Bank (1111)
Sberbank (3100)
OTP banka (5200)
Prima banka (5600)
ČSOB (7500)

Upozornenie: Výpočet má len informatívny charakter. Číslo vášho účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je povinná vám oznámiť banka, ktorá vám vedie účet.

Copyright © 2014 by PE&S
Použité obchodné značky, názvy produktov a vybrané grafické podklady sú vlastníctvom PE&S.
Na obsah, texty a grafické stvárnenie www stránok sa vzťahujú vlastnícke práva PE&S v zmysle autorského a obchodného práva.
Akékoľvek preberanie a využívanie výššie uvedeného vlastnictva je možné len s písomným súhlasom PE&S.