Krtkovanie je jednou z možností ako včas efektívne predísť upchatiu kanalizačných potrubí a predísť tak zbytočným škodám spôsobeným na Vašom majetku. Krtkovanie vykonávame vysokotlakovým čistením, kde nečistoty a kanalizačné usadeniny z odtoku Vám budú pod vysokým tlakom vody uvoľnené, čím si zaistíte čisté kanalizačné a odpadové potrubie, no hlavne predídete možným vysokým škodám na majetku spôsobeným vyplavením splaškov priamo späť, do Vášho obydlia poprípade kancelárie, či iných úžitkových priestorov. Tento typ čistenia je vykonávaný pomocou vysokotlakového vodného čerpadla s benzínovým motorom.

kanal stoka

Pri tomto úkone je použitá pomerne dlhá hadica, vďaka ktorej vieme vyčistiť značne dlhý úsek potrubia, cca 60-100m. Okrem vysokotlakového čistenia vykonávame aj elektromechanické čistenie, ktoré je vykonávané pomocou elektromotora a špeciálnych ohybných kovových špirál, ktoré mechanicky prečistia zanesené odpadové trubky a kanalizačné potrubie, čím odstránime všetky usadeniny a mastné nečistoty prevažne z kuchynských výleviek. Tento typ čistenia je uprednostňovaný pri domácnostiach a menších firmách, kde sa postupom času odpad zaniesol. V tomto prípade čistenia sa Vieme dostať a zároveň odstrániť všetky nečistoty aj v úplne úzkych potrubiach nadmerne malých rozmerov.

splaškové vody

Je to čistenie šetrné aj k životnému prostrediu, pretože na jeho realizáciu je potrebný už spomínaný elektromotor a kovové špirály. Naše služby sú rozšírené taktiež o monitoring potrubí, kde Vám vieme odhaliť možné škody na potrubí, ich rozsah poškodenia, čoho dôsledkom je zistenie možností následných opráv potrubí a kanalizácií. V ponuke máme aj preventívny monitoring, vďaka ktorému je ľahké včas odhaliť možné spôsobenie škôd na danom potrubí a taktiež odhalenie kritických a rizikových úsekov. V každom prípade nezabúdajte, škodám na majetku je mnohokrát lepšie predchádzať preventívne ešte pred ich vzniknutím, než potom naprávať to, čo je už ťažké napraviť. Vaše krtkovanie Smolenice Ab-krtkovanie.