Predaj firmy s DPH Ezmluva.sk je často využívaný a okrem rýchleho postupu vás odbremení od zbytočných administratívnych úkonov, akým by ste sa za iných okolností nevyhli. Tieto spoločnosti sú založené za účelom ďalšieho predaja – už majú pridelené identifikačné číslo a doteraz nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť. Predmet podnikania si môžete zvoliť podľa svojich osobných preferencií a požiadaviek.

Spoločnosti disponujú prideleným DIČ a sú registrované pre daň z príjmu.

predaj firmy

Vybrať si môžete vybrať z ponuky týchto spoločností:

  • Slovenské, s.r.o. (mesačný, kvartálny platca DPH)
  • Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ)
  • České s.r.o.
  • Akciové spoločnosti (a.s.)
  • Európske spoločnosti (SE)

Ready made spoločnosti s ručením obmedzeným zaručujú čistý štít, to znamená, že vlastník nemá po prevzatí spoločnosti žiadne záväzky a môže slobodne podnikať a zároveň nemusí zakladať základné imanie vo výške 5000,- eur. Spoločnosť je pripravená na vašu podnikateľskú činnosť, akú si zvolíte, podnikať môžete po podpise zmlúv. Veľkou výhodou spolupráce s nami je aj založenie virtuálneho sídla v období troch mesiacov zdarma. Ak si objednáte naše služby, zodpovedáme za overené a profesionálne vypracované dokumenty, ktorých súčasťou je zmena spoločníka, konateľa, sídla či obchodného mena.

firma

Môžete si rozšíriť či zúžiť predmet podnikania podľa oblasti, v ktorej chcete podnikateľskú činnosť vykonávať. V dokumentoch je zahrnutý podpisový vzor konateľa a úplné znenie zakladateľskej (inak aj spoločenskej) zmluvy a zmluva o prevode obchodného podielu. V neposlednom rade sa naša firma postará aj o súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti a v prípade remeselnej činnosti o súhlas zodpovedného zástupcu. Výhodná cena od 2290 eur je pre všetkých záujemcov rovnaká. Zodpovedáme za spokojnosť našich klientov. Kontakt na nás nájdete na stránke a na dostupnej stránke si môžete rezervovať aj vašu budúcu spoločnosť. Ohľadom vašich otázok vás budeme promptne kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo dostupného telefónneho čísla.