Mať zriadené sídlo je jedna z najdôležitejších, najzákladnejších, ale zároveň aj z najpodstatnejších záležitosti, ktoré sú povinne pri každom procese založenia spoločnosti alebo firmy. Bez toho sa žiadny podnikateľ nezaobíde. Sídlo je povinnou súčasťou každej fungujúcej spoločnosti. Využíva sa napríklad na komunikáciu s úradmi, klientmi či s obchodnými partnermi. Niektoré činnosti potrebujú mať zriadené priestory na samotnú činnosť, ktorá môže byť napríklad nejaká výroba alebo iná manuálna či technická činnosť. Virtuálne sídlo je moderná možnosť zriadenia, ale tiež následného dlhodobého využívania sídla pre svoju firmu či spoločnosť.

OPEN

Ide o istú službu, ktorú ponúkajú špecializované subjekty či firmy svojim klientom. Ak ste používateľom tejto služby znamená to pre vás, že, ako podnikateľ máte zriadené oficiálne sídlo. Narozdiel od ostatných možnosti, ako sú rôzne kancelárie, byty či domy táto možnosť nemá fyzickú podobu. Ak využívate túto modernú službu spĺňate, teda základnú podmienku, ktorá, ako už bolo vyššie spomenuté je podstatná aj pri samotnom založení spoločnosti. Virtuálne sídlo vám umožňuje vykonávať všetko to, čo je bráne pri fyzickom sídle ako samozrejmosť. Jednať sa môže o príjem pošty, príjem zásielok.

Sídlo

Využívať máte možnosť aj iné nadštandardné služby, ako napríklad archivácia vašej pošty, pre posielanie vašej pošty na vašu emailovú adresu alebo na fyzickú adresu napríklad priamo k vám domov či odosielanie notifikácii po každej prijatej pošte. Čo, sa týka pre posielania pošty dohodnúť sa môžete aj na posielania len želanej a konkrétnej pošty nemusíte si, teda dať pre posielať všetku poštu. Výhody medzi virtuálnym sídlom a bežným sídlom sú tie, že o virtuálne sídlo sa nemusíte vôbec starať keďže ide o virtuálnu službu. No na druhej starne ste majiteľom fungujúceho a oficiálneho sídla, kde máte možnosť využívať rôzne služby. Ďalšou veľkou výhodou je cena. Mesačne vás táto služby vyjde na nejakých 20€. Za fyzické sídlo si zaplatíte okolo 400€ a viac samozrejme cena sa odvíja aj podľa danej lokality.