Za obchodný podiel v spoločnosti sa považuje všetko, čo daný spoločník do nej priniesol. Odvíja sa od toho, aký veľký vklad pri zakladaní spoločnosti jednotlivec do nej vložil v rámci základného imania. Taktiež sem patria všetky práva spoločníka voči spoločnosti, čiže vlastne to v akej veľkej miere je zainteresovaný v konkrétnom podniku. Pokiaľ sa spoločnosť rozhodne, môže sa uskutočniť prevod obchodného podielu, ktorý je však podmienený určitými krokmi. Prvou dôležitou podmienkou je to, že samotný prevod musí byť umožnený v Zakladateľskej listine alebo Spoločenskej zmluve. Ďalšími podmienkami je to, na koho môže byť obchodný podiel prevedený, a to je buď niekto zo spoločníkov alebo úplne cudzia osoba. Nasledujúca podmienka sa týka ďalej toho, že prevod môže byť kompletný, ale prípadne sa môže prevádzať aj iba jeho určitá časť, avšak malo by ísť minimálne o podiel vo výške 750 eur, ktorý môže byť odplatný, ale aj bezodplatný.

Dohoda o prevode podielu

K realizácií prevodu je nevyhnutné zabezpečiť aj vybrané dokumenty, ku ktorým patrí:

  • Zápisnica z Valného zhromaždenia (prevod sa musí odsúhlasiť na zvolanom Valnom zhromaždení alebo by mal byť potvrdený rozhodnutím spoločníka)
  • Zápis s menami prítomných spoločníkov, ktorí sa zúčastnili Valného zhromaždenia
  • Zmluva o prevode podielu
  • Spoločenská zmluva alebo Zakladateľská listina
  • Potvrdenie súhlasu od Správcu dane (pokiaľ niekto z dvoch zmluvných strán mal dlhy)

Zmluva o prevode podielu

Najdôležitejším dokumentom z vyššie spomenutých je Zmluva o prevode obchodného podielu, kde sa bližšie špecifikujú údaje o oboch zmluvných stranách a o tom, čo konkrétne predstavuje prevádzaný podiel a koľko to bude stáť. Keď sú všetky dokumenty vyplnené, zasielajú sa vo forme podania návrhu na zapísanie zmien do Obchodného registra. Prevod obchodného podielu na iného spoločníka, či prípadne iného cudzieho človeka potom oficiálne platí až po zapísaní zmien v Obchodnom registri.