S T A V E B N Í C T V O   S L O V E N S K A   2 0 2 0   -   25. vydanie          
ISMC
Dnes je sobota 23.03.2019
ISMC

Vyžiadajte si
kompletný zápis
Vašej firmy
na korektúru.


Ďalšie publikácie:

facebook: ISMC Slovakia, s.r.o.

CHARAKTERISTIKA PUBLIKÁCIE - STAVEBNÍCTVO SLOVENSKA 2020

- celoslovenský odborný zdroj informácií o firmách podnikajúcich v oblasti stavebníctva

- kontaktné údaje, mená riadiacich pracovníkov, predmet podnikania

- členenie do kapitol jednotlivých špecifikácií činností stavebníctva

- abecedný prehľad firiem

- farebné prezentácie firiem oddeľujúce jednotlivé kapitoly

- 25. vydanie publikácie

- distribúcia na významných odborných výstavách

- dostupnosť publikácie na slovenských poštách

- prostredníctvom direct mailingu zasielanie do významných firiem Slovenska

- klienti publikácie sú automaticky prezentovaní na našom informačnom portáli

- obálka, obsah a ukážkové strany publikácie – viď Menu


I B A N   k a l k u l a č k y :
Národná Banka Slovenska
VUB (0200)
Sl. sporiteľňa (0900)
Tatra Banka (1100)
- hromadný prevod -
UniCredit Bank (1111)
Sberbank (3100)
OTP banka (5200)
Prima banka (5600)
ČSOB (7500)

Upozornenie: Výpočet má len informatívny charakter. Číslo vášho účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je povinná vám oznámiť banka, ktorá vám vedie účet.

Copyright © 2014 by PE&S
Použité obchodné značky, názvy produktov a vybrané grafické podklady sú vlastníctvom PE&S.
Na obsah, texty a grafické stvárnenie www stránok sa vzťahujú vlastnícke práva PE&S v zmysle autorského a obchodného práva.
Akékoľvek preberanie a využívanie výššie uvedeného vlastnictva je možné len s písomným súhlasom PE&S.